Blue Flower

 

Wczesne początki rodziny Pix

 

Nazwisko Pix po raz pierwszy znaleziono w Kent, gdzie zajmowali oni rodzinną siedzibę jako Lords of the Manor. Saski wpływ angielskiej historii zmniejszył się po bitwie pod Hastings w 1066 r. Językiem sądów był francuski przez następne trzy stulecia i panowała atmosfera normańska. Ale nazwiska saksońskie przetrwały, a nazwisko rodowe zostało po raz pierwszy wymienione w XIII wieku, kiedy posiadali oni majątki w tym hrabstwie. Pierwsze ślady dokumentujące obecność rodziny na terenie Polski, które odnalazłem datowane są na połowę XV wieku i związane są z historią Wielkopolski, a następnie Małopolski.

 

Ten tekst jest rozszerzonym powtórzeniem artykuły sprzed lat. Zdecydowana nowością w ponownym tłumaczeniu jest przypuszczenie wcześniejszego rodowodu rodziny przed 1066 na terenie obecnego Zjednoczonego Królestwa oraz wzmianka o udokumentowanym zamieszkaniu zacnego rycerza nasej familii w Wielkopolsce. Wiosną wizytowałem wraz z cęścią rodziny wioskę należącą w połowie XV wieku do naszego familianta, a potem prawdopodobnie do jego siostry lub córki. Poszerzenie tych informacji nastąpi kiedy uda mi się zapoznać z materiałami źródłowymi.