Blue Flower

Jak wygląda chudoba osadnika wojskowego?

Osadnicy Wojskowi - "Sprawę osadnictwa wojskowego na Wołyniu, tak bardzo dziś aktualną, oświetla nasz korespondent, który niedawno bawił w Łucku. Inbformacji udzielił mi p. Kazimierz Jonisz, członek Wołyńskiej Komisji Odwoławczej z ramienia Ministerstwa Rolnictwa.

- Akcja osadnictwa wojskowego - mówi p. Jokisz - rozpoczęła się na wiosnę 1921 roku, kiedy to skierowano na Wołyń t. zw. kolumny robocze, wydzielone przez poszczególne, wydzielone jednostki wojskowe. Ciąg dalszy nastapi.