Pixa Rudolf z linii śląskiej

Pixa Rudolf

 
 

Pixa Rudolf (Klemens) (1900-1967)

Urodził się 17 listopada 1900 w Szerokiej, w rodzinie Franciszka i Franciszki z d. Gajda. Po ukończeniu szkoły podstawowej, pobierał nauki w gimnazjum w Koźlu, a następnie wstąpił do Gimnazjum Królewskiego w Rybniku, które ukończył 13 lipca 1918. Pod koniec wojny w czerwcu przymusowo wcielony został do wojska niemieckiego. Zaangażowany był w pracach związanych z plebiscytem na Śląsku. Jednak jego wielkim marzeniem było kapłaństwo. 11 maja 1921 wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 20 września 1924 przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk bpa Stefana Sapiehy, a 21 września odprawił w Szerokiejswoją Mszę prymicyjną. Jako wikariusz pracował w Porębie Żegoty, w parafii św. Michała Archanioła we Frydrychowicach oraz w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

W latach 1940-1942 podczas niemieckiej okupacji pełnił funkcję administratora w Białej. Były to trudne czasy dla kościoła. Kościół mógł istnieć i działać tylko w swoich murach, dlatego też wszelkie manifestowanie swej wiary poza murami kościoła było karalne. Zniesiono święto Bożego Ciała i święto Wniebowstąpienia. Ks. Rudolf jednak nie przejął się groźbami i odprawił w swojej parafii w te święta 7 Mszy tak jak w dni świątecznie, za co została nałożona na niego grzywna w wysokości 300 marek i dodatkowo 15 marek za koszty administracyjne. W przypadku nie zapłacenie grzywny w terminie groził mu areszt 30 dniowy. Po zapłaceniu grzywny, abp krakowski Adam Sapieha, doceniając jego odwagę, mianował go honorowym kanonikiem. Po zakończeniu II wojny światowej pracował jako katecheta w szkole Ogólnokształcącej im. Adama Asnyka w Białej ( 1945-1952). Od 1958 roku był kapelanem i spowiednikiem ss. felicjanek w klasztorze. Ze względu na zły stan zdrowia w 1959 roku przeszedł na emeryturę pełniąc dalej rolę spowiednika i opiekuna sióstr. Zmarł 1 stycznia 1967 w Bielsku-Białej. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieku. Księża szeroczanie, Jastrzębie Zdrój-Szeroka, 2011, s. 29-32.