Pixa Leopold z linii śląskiej

Pixa Leopold

 
 

Pixa Leopold SDB (1916-1966), misjonarz

Urodził się 14 września 1916 w Szerokiej (Timmendorf) na Górnym Śląsku w rodzinie Józefa i Jadwigi z d. Michalski. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1923 roku w Szerokiej kontynuował naukę w żorskim gimnazjum. Po zdaniu matury w 1953 roku wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów w Pogrzebieniu. Zaraz po skończonym nowicjacie w 1938 roku władze zakonne zdecydowały o posłaniu go do Peru na misje, gdzie przez pierwszy rok uczył się historii i geografii tego kraju. Ukończył również studia filozoficzne Uniwersytecie w Limie. W latach 1942-1943 wykładał matematykę w Arequipa i Cusco. Teologię studiował w latach 1948-1951, a święcenia kapłańskie przyjął w 1952 roku w miejscowości Piura.

Po święceniach kapłańskich dalej pracował jako wykładowca matematyki w kolegium salezjańskim, gdzie w latach 1954-1955 pełnił również funkcję dyrektora. Jednak przebywając tak daleko odczuwał nasilającą się tęsknotę za krajem i bliskimi. W 1962 roku na okres dziesięciu miesięcy wrócił do kraju, w swej rodzinnej miejscowości odprawiał msze św., spowiadał spotykał się ze znajomymi. W marcu 1963 roku musiał wyjechać do Peru. Po trzech latach zmarł w wieku 49 lat. Pochowany został na cmentarzu w mieście Piura.

Bibliografia

H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, s. 50-52.