Mikielewicz Bolesław i Władysława z d. Markiewicz

Taki wpis można odczytać w niemenczyńskiej księdze parafialnej, który poświęcono urodzinom i chrztu świętemu mojej babci Józefy (po mężu Czaplińskiej)

Pewną ciekawostkę stanowi adnotacja dt jej ślubu z moim dziadkiem Rafałem Czaplińskim w nowowybudowanym Jęczmieniszkim kościele pw św Antoniego z Padwy. 

Całkiem niedawno obchodzono tam 90-lecie. Rodzinna miejscowość babci to Purnuszki, w których obecnie chyba na próżno szukać śladów po rodzinnym domu choć spoglądając z satelity bez trudu można zauważyć opustoszałe po gospodarstwach miejsca. Nieco więcej informacji znajdziemy na przykościelnym cmentarzu. Kiedy byłem tam w 2010 roku spotkaliśmy parę osób spośród mieszkańców, które pieczołowicie zajmowały się jego porządkowaniem. To było wprawdzie krótkie, ale niezwykle serdeczne spotkanie. Może za jakiś czas tam znowu pojadę pomodlić się nad mogiłami wyrosłych z tej ziemi przodków. 


  1. Mikielewicz Bolesław, zm. 1940 

Maszkowice

Wieś, której historia trwa od blisko 4 tys lat, znajduje się w tzw kluczu łąckim nieopodal znanego powszechnie Starego Sącza.

Tutaj urodził się jeden z moich dziadków - Józef Piksa. Tutaj przynajmniej od osiemnastego wieku, a prawdopodobnie od XVI zmieszkiwali jego przodkowie.

Obecnie znajduje się w Maszkowicach izba muzealna gromadząca pamiątki i fragmenty wykopalin prowadzonych na Górze Zyndrama badań archeologicznych

Nie mniej ciekawe jest zlokalizowanie wielopokoleniowego gospodarstwa w którym urodził się  mój dziadek - Józef Piksa

Pixa Leopold z linii śląskiej

Pixa Leopold

 
 

Pixa Leopold SDB (1916-1966), misjonarz

Urodził się 14 września 1916 w Szerokiej (Timmendorf) na Górnym Śląsku w rodzinie Józefa i Jadwigi z d. Michalski. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1923 roku w Szerokiej kontynuował naukę w żorskim gimnazjum. Po zdaniu matury w 1953 roku wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów w Pogrzebieniu. Zaraz po skończonym nowicjacie w 1938 roku władze zakonne zdecydowały o posłaniu go do Peru na misje, gdzie przez pierwszy rok uczył się historii i geografii tego kraju. Ukończył również studia filozoficzne Uniwersytecie w Limie. W latach 1942-1943 wykładał matematykę w Arequipa i Cusco. Teologię studiował w latach 1948-1951, a święcenia kapłańskie przyjął w 1952 roku w miejscowości Piura.

Po święceniach kapłańskich dalej pracował jako wykładowca matematyki w kolegium salezjańskim, gdzie w latach 1954-1955 pełnił również funkcję dyrektora. Jednak przebywając tak daleko odczuwał nasilającą się tęsknotę za krajem i bliskimi. W 1962 roku na okres dziesięciu miesięcy wrócił do kraju, w swej rodzinnej miejscowości odprawiał msze św., spowiadał spotykał się ze znajomymi. W marcu 1963 roku musiał wyjechać do Peru. Po trzech latach zmarł w wieku 49 lat. Pochowany został na cmentarzu w mieście Piura.

Bibliografia

H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, s. 50-52.