Czapliński Andrzej i Petronela z domu Waszkiewicz

Obecnie to najstarsi przodkowie w tej linii najbliższej rodziny, których udało się odnaleźć w rejestrze poślubionych niemenczyńskiej parafii.

Dostępny na genealodzy zapis w bazie danych oparty jest o spis małżeństw wykonany na podstawie ksiąg parafialnych przez miejscowego organistę. Dzisiaj natrafiłem na indeks osobowy drzewa rodu Gulbinowiczów i tu ciekawostka ponieważ jest wspomnienie naszego przodka Andrzeja Czaplińskiego. Jest to o tyle ciekawe, że od lat wiem z przekazu ustnego o koligacjach z domem Gulbinowiczów z której wywodzi się ks Kardynał Henryk, a z innej strony ze wspomnianym w innym artykule śp ks Bogdanowiczem, który był proboszczem w kościele NMP w Gdańsku.

Tenże spis znajduje się zeskanowany w zasobach archiwum wileńskiego. Pozostaje pytanie gdzie znajdują się księgi parafialne na podstawie których sporządzono ten spis. Możliwe, że księga do dzisiaj spoczywa w archiwum parafialnym.

Żeby było dokładnie wypada dodać, że ślub z Petronelą odbył się w kościele niemeńczyńskim w 1842 roku. Czaplińscy tej linii mieszkali wówczas od wielu lat w Stakińcach.

Andrzej i Petronela mieli co najmniej czterech synów i cztery córki. Petronela według jednych zapisów z domu Waszkiewicz w innych pojawia się z nazwiskiem Stankiewicz zmarła 25 lat po ślubie.

W 1858 roku urodził się Franciszek, który pod koniec swojego życia zamieszkał z synem Bronisławem. Zmarł w Stakincach w 1928. Pochowany został na cmentarzu w Sużanach.