Zmarł ks Stanisław Bogdanowicz

Pochodził z wieleńszczyzny. Był wieloletnim proboszczem kościoła NMP w  Gdańsku i tutaj przez wiele lat służył w kościele i życiu codziennym lokalnej społeczności. Był dalszym kuzynem rodziny Czaplińskich z niemenczyńskiej parafii.  Z rodziną związany jest także JE biskup wrocławski ks Gulbinowicz.