Blue Flower

Pixa Hieronim

 
 

Pixa Hieronim (Franciszek) SDB (1915-1994)

Urodził się w Szerokiej 6 września 1911 w rodzinie Józefa i Agnieszki z d. Piksa. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szerokiej uczęszczał do gimnazjum w Żorach. W 1934 roku wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w Czerwińsku. Po zakończonym nowicjacie odbył praktykę asystencką w szkole rzemiosł i w sierocińcu w Warszawie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1938 roku. W latach 1940-1944 studiował teologię w Krakowie. 11 czerwca 1944 z rąk bpa Rosponda otrzymał święcenia prezbiteratu. Po święceniach wyjechał do Warszawy i w czasie powstania warszawskiego opiekował się dziećmi z sierocińca. Po zakończeniu II wojny światowej zgodnie z wolą przełożonych przeniósł się do Miedniewic, a potem do Czerwieńska. Tam od sierpnia 1948 roku pełnił funkcję dyrektora domu, a później mistrza nowicjatu. Stamtąd przeniesiono go do Lublina. Przez okres jednego roku pełnił funkcję przewodnika po rzymskich katakumbach. Potem duszpasterzował jeszcze w Skrzatuszu i Głowczycach. W 1966 roku z polecenia władz zakonnych wyjechał ponownie na 27 lat do Rzymu by oprowadzać turystów po rzymskich katakumbach. W Rzymie przyjaźnił się z ks. Hilarym Szkróbką - krajanem z Szerokiej. W 1984 roku szerocka parafia świętowała wraz z jubilatem 40-lecie kapłaństwa. Postępująca choroba płuc nie pozwoliła mu przeżywać jubileuszowych uroczystości 50-lecia kapłaństwa. Zmarł 26 września 1994 w Oświęcimiu w domu wspólnoty salezjańskiej.

Bibliografia

H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie Zdrój-Szeroka 2011, s. 38-41.

Zdjęcie pochodzi ze zbioru Pana Adama D.

W Osadzie Sienkiewicze zalożył gospodarstwo mój dziadek Józef Piksa, który w 1924 ożenił Teresą z d. Juchkiewicz

Najłatwiej w tym celu skorzystać z serwisów z zakresu geografii genealogicznej.

Gdyby się tym źródłem kierować nie ma wątpliwości, że Piksa jest nazwiskiem pochodzenia Małopolskiego gdzie do dzisiaj zamieszkuje tutaj najwięcej osób które tak się nazywają.

Trzeba oczywiście czasem wziąć po uwagę odmianę np: nie tylko Piotrowski ale i Piotrowska

 

Histogram określający liczbę osób z nazwiskiem Piksa na mapach świata

Oczywiście dane dt Polski są zaniżone. Być może dotycza jedynie osób pełnoletnich? Niebawem opblikuję dane tego typu z innego zródła

 

Mapki Polski, Europy i in z oznaczeniem miejsc gdzie zamieszkują osoby z nazwiskiem Piksa 

Wydaje się że poniższy link do serwisu Moi krewni daje dokładniejsze informacje o częstości i lokalizacji wystepowania nazwisk

W Polsce Piksa  (w Niemczech)  Czapliński  

Piotrowski   Makówka