Blue Flower

Pani Agnieszka rozwija się twórczo głównie w kategoriach sztuk plastycznych.

Także jeszcze nie znamy powiązań rodzinnych, ale..

Notka biograficzna

Blog Agnieszki

FB Agnieszki

Wystawa prac Agnieszki w Zachęcie