Blue Flower

Taki wpis można odczytać w niemenczyńskiej księdze parafialnej, który poświęcono urodzinom i chrztu świętemu mojej babci Józefy (po mężu Czaplińskiej)

Pewną ciekawostkę stanowi adnotacja dt jej ślubu z moim dziadkiem Rafałem Czaplińskim w nowowybudowanym Jęczmieniszkim kościele pw św Antoniego z Padwy. 

Całkiem niedawno obchodzono tam 90-lecie. Rodzinna miejscowość babci to Purnuszki, w których obecnie chyba na próżno szukać śladów po rodzinnym domu choć spoglądając z satelity bez trudu można zauważyć opustoszałe po gospodarstwach miejsca. Nieco więcej informacji znajdziemy na przykościelnym cmentarzu. Kiedy byłem tam w 2010 roku spotkaliśmy parę osób spośród mieszkańców, które pieczołowicie zajmowały się jego porządkowaniem. To było wprawdzie krótkie, ale niezwykle serdeczne spotkanie. Może za jakiś czas tam znowu pojadę pomodlić się nad mogiłami wyrosłych z tej ziemi przodków. 


  1. Mikielewicz Bolesław, zm. 1940 

Pani Agnieszka rozwija się twórczo głównie w kategoriach sztuk plastycznych.

Także jeszcze nie znamy powiązań rodzinnych, ale..

Notka biograficzna

Blog Agnieszki

FB Agnieszki

Wystawa prac Agnieszki w Zachęcie

Niestety nie sprawdziłem jeszcze z jakiej gałązki pochodzi Pan Piotr, ale jest w sieci to dlaczego nie zapisać w naszym "sztambuchu"?

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11120696

Wieś, której historia trwa od blisko 4 tys lat, znajduje się w tzw kluczu łąckim nieopodal znanego powszechnie Starego Sącza.

Tutaj urodził się jeden z moich dziadków - Józef Piksa. Tutaj przynajmniej od osiemnastego wieku, a prawdopodobnie od XVI zmieszkiwali jego przodkowie.

Obecnie znajduje się w Maszkowicach izba muzealna gromadząca pamiątki i fragmenty wykopalin prowadzonych na Górze Zyndrama badań archeologicznych

Nie mniej ciekawe jest zlokalizowanie wielopokoleniowego gospodarstwa w którym urodził się  mój dziadek - Józef Piksa