Blue Flower

Jak wygląda chudoba osadnika wojskowego?

Osadnicy Wojskowi - "Sprawę osadnictwa wojskowego na Wołyniu, tak bardzo dziś aktualną, oświetla nasz korespondent, który niedawno bawił w Łucku. Inbformacji udzielił mi p. Kazimierz Jonisz, członek Wołyńskiej Komisji Odwoławczej z ramienia Ministerstwa Rolnictwa.

- Akcja osadnictwa wojskowego - mówi p. Jokisz - rozpoczęła się na wiosnę 1921 roku, kiedy to skierowano na Wołyń t. zw. kolumny robocze, wydzielone przez poszczególne, wydzielone jednostki wojskowe. Ciąg dalszy nastapi.

Od wielu lat, poszukując w internecie, a także spotykając się od czasu do czasu w świecie rzeczywistym poznałem członków wielu klanów rodowych.

 

O Stryju najczęściej mówiono przy lada okazji bo mój dziadek właśnie jego najchętniej wspominał. Przed II Wojną Światową, kiedy już mieszkał na kresach, odwiedzał go w Krakowie. I nic dziwnego, że po wojennej tułaczce własnie w Krakowie dziadek Józef zamieszkał.

Obecnie w internecie są dwa ślady dotyczące stryja. Jeden to wpis w księdze chrzcielnej kopię którego eksponują mormoni i drugi na stronach muzeum śląska cieszyńskiego gdzie dowiadujemy się o odznaczeniu pamiątkowym medalem stryja. Służył on w 1919-1921 jako szeregowiec w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Mój stryjek urodził się na kresach Polski, w latach 1940-42 przeszedł Syberię a natępnie z "Armią Andersa" dotarł do Teheranu. Później na ochotnika zgłosił się do wojska i do czasu ewakuacji w 1946 do Wlk. Brytanii służył w 7 pułku Altylerii Lekkiej (później Konnej) jako celowniczy ciężkiego działa samojezdnego Sexton.