Mikielewicz Bolesław i Władysława z d. Markiewicz

  • Print

Taki wpis można odczytać w niemenczyńskiej księdze parafialnej, który poświęcono urodzinom i chrztu świętemu mojej babci Józefy (po mężu Czaplińskiej)

Pewną ciekawostkę stanowi adnotacja dt jej ślubu z moim dziadkiem Rafałem Czaplińskim w nowowybudowanym Jęczmieniszkim kościele pw św Antoniego z Padwy. 

Całkiem niedawno obchodzono tam 90-lecie. Rodzinna miejscowość babci to Purnuszki, w których obecnie chyba na próżno szukać śladów po rodzinnym domu choć spoglądając z satelity bez trudu można zauważyć opustoszałe po gospodarstwach miejsca. Nieco więcej informacji znajdziemy na przykościelnym cmentarzu. Kiedy byłem tam w 2010 roku spotkaliśmy parę osób spośród mieszkańców, które pieczołowicie zajmowały się jego porządkowaniem. To było wprawdzie krótkie, ale niezwykle serdeczne spotkanie. Może za jakiś czas tam znowu pojadę pomodlić się nad mogiłami wyrosłych z tej ziemi przodków. 

Ciekawe zestawienie można uzyskać w serwisie genetyka jeśli ustawimy filtr na wyszukiwanie dt Bolesława i Władysławy Mikielewicz. Nagle okazuje się, że nazwisko panieńskie mojej prababci Władysławy zostało conajmniej trzykrotnie(!) zmienione. W przypadku linii Mikielewiczów znana odmiana to Mikulewicz, ale całkiem niedawno w bieżącym spisie warszawskim napotkałem również na Mickulewicz.